Profil společnosti

LESYCO je česká firma působící na trhu od roku 1992, která se zabývá projekcí, navrhováním, výrobou, vývojem, instalací a servisem vážních, dávkovacích a řídicích systémů. Za dobu působení na českém trhu se stala uznávaným předním subjektem v tomto oboru v České republice a má řadu instalací vážních systémů i v zahraničí. V současné době v České republice LESYCO najdete v Českých Budějovicích a Veselí nad Lužnicí. Ve výrobním závodě firmy jsou vyráběny ŽB prefabrikáty, ocelové konstrukce a komponenty vážních a dávkovacích systémů. Vážní elektronika je testována, měřena a vyvíjena ve vývojové laboratoři. Firma LESYCO si za dobu své existence vybudovala velmi kvalitní partnerské vztahy s firmou Minebea Intec GmbH (dříve PHILIPS vážní technika), se kterou spolupracuje od svého vzniku. V rámci těchto aktivit je firma certifikovaným obchodním a servisním pracovištěm firmy Minebea Intec GmbH

Vážní elektronika firmy Minebea Intec GmbH, kterou používáme, se vyznačuje špičkovými parametry, tříletou zárukou a certifikací ISO 9001. Obchodní strategie firmy je založena na schopnosti našich odborníků provést analýzu a návrh komplexního vážního hospodářství pro podniky tak, aby materiál a jeho pohyb byl neustále kontrolován v celém průběhu jeho zpracování od příjmu, přes skladování, výrobu až po expedici hotových produktů. Na základě těchto návrhů a harmonogramu zavádění pak realizujeme jednotlivá vážní pracoviště a integrujeme je do uceleného systému. Softwarové oddělení firmy LESYCO zavádí pro takto navržené vážní hospodářství vyvinutý řídicí systém a propojuje jej do stávajících informačních systémů zákazníka, například na bázi PC, UNIX, WAN sítí a dalších systémů.

Výrobní základna a montážní kapacity, které jsou minimálně závislé na subdodavatelích v místě instalace jsou základem stability plnění závazků firmy při realizaci dodávek.Vlastní výrobní základna dovoluje sériovou výrobu ŽB mostů a prefabrikovaných van silničních a železničních vah na několika výrobních linkách současně. Při realizaci dodávek nabízí firma LESYCO extrémně krátké lhůty pro instalaci dodávaných zařízení. Tyto garantované lhůty dodávek se opírají o silné technické zázemí, které je při instalacích k dispozici.