skládka TKO Batelov
silniční mostová váha 9m/30t v uzavřeném provedení