Moderní konstrukce statické železniční váhy

Železniční váha   Význam železniční dopravy surovin a materiálu vede v souvislosti s dodržováním pravidel obchodního styku k nárůstu potřeby vážení železničních vagonů a jejich automatizovanému napojení na moderní informační systémy podniků.

Vážení kolejových vozidel platná legislativa rozděluje na statické, (vagon se při vážení nachází celý na váze a je v klidu) a za pohybu při přejezdu vážených vagonů přes váhu (někdy také označováno jako vážení dynamické). Oba uvedené typy železničních vah patří do výrobního programu firmy LESYCO.

Statické železniční váhy

Klasické železniční váhy se vyznačovaly hlubokými masivními železobetonovými základy, jejichž vybudování bylo časově i ekonomicky náročné. Kolejové váhy LESYCO otraňují tyto nevýhody a spolu s vážní a vyhodnocovací elektronikou GLOBAL Weighing Technologies, vážním softwarem a propojením se stávajícími řídícími a ekonomickými systémy přinášejí nové kvalitativní přínosy pro vážní hospodářství podniků. Konstrukce kolejové váhy je důsledně tvořena ŽB prefabrikáty, které zaručují rozměrovou a prostorovou stabilitu. Prefabrikace umožňuje výrazně snížit dobu výstavby, a tím výluku na vlečkách, případně výluku celé technologie na 3-5 dnů.

Konstrukci dvoumostové kolejové váhy LESYCO z prefabrikátů potvrdil současný vývojový trend, který prefabrikaci upřednostňuje zejména pro:

Dvoumostová sdružená váha

Jak již bylo uvedeno, prefabrikovaná konstrukce kolejové váhy LESYCO tvoří tzv. “dvoumostovou sdruženou váhu”, u které jsou dva vážní mosty rozdílné délky. Právě rozdílná délka vážních mostů je potatnou výhodou tohoto řešení, protože při vhodném návrhu lze otranit potřebu rozpojování vlakové soupravy při vážení. Na obrázku je schéma vážení A na mostu 1, vážení B na mostu 2 a vážení C současně na mostech 1 a 2. Vážní software dodávaný spolu s váhou automaticky rozlišuje rozměry vagónu podle typového označení jednotlivých vozů v soupravě a přepíná mezi vážením A, B nebo C.

Schéma železniční váhy

Vážní software podporuje vybavení vážního systému speciálními periferiemi jako jsou semafory, kamery, vnější displeje nebo zařízení pro automatickou nakládku.

Rozsah dodávek

Železniční váhy LESYCO jsou zpravidla budovány na maximální úrovni prefabrikace při spojení výhod velice rychlé instalace u zákazníka a současném zajištění kvalitativních parametrů dodávky nezávisle na místních povětrnostních a jiných podmínkách.

Stavba železniční váhy   Technické parametry

statické vážení ve III. třídě přesnosti

délka mostu (mostů) 4 - 24 m

únosnost do 150 t

přesnost 3000 dílků

dílek 20 kg pro rozsah do 60 t

dílek 50 kg pro rozsah nad 60 t

provozní teploty - 30 až +70°C

pojezdová rychlost do 40 km